2022 SUNS Open Championship


Premier Division Winners, Tuan-Aik Yeo and Atsuto HideuraCongratulations to all winners

Singles, Premier Div
Tuan-Aik Yeo & Atsuto Hideura

Singles, Div 1
Yunosuke Aoyagi & Emiri Tsukamoto

Singles, Div 2
Andrew Li & Anh Nguyen 

Singles, Div 3
Robert Lee & Sean Li

Singles, Div 4
William Chan & Simon Chen

Singles, Div 5
Alan Pham & Joshua Bu

Doubles, Div P&1
Jin Peng / Lijiang Yang &
Emiri Tsukamoto / Yunosuke Aoyagi


Doubles, Div 2&3
Edmond Chiu / Andy Wong &
Joybroto Sarkar / Prasidhi Poddar


Doubles, Div 4&5
Amy Cai / Tim Cai &
Mona Xu / Jolene Wang

Julie Wang, Lily Zhang